Zhodnocení přínosů projektů ROP SZ

 

Název projektu/zakázky:
Zhodnocení přínosů projektů ROP SZ
Zadavatel:
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Realizátor:
Konsorcium RegioPartner, s.r.o. (leader konsorcia) a AQE advisors, a.s. 
Termín realizace:
06/2012 – 09/2012
Místo realizace:
Česká republika
Stav realizace:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Cílem evaluace bylo zhodnocení přínosů projektů ROP SZ s podrobnějším zaměřením na území měst Chomutov a Cheb.
Evaluace byla rozdělena na dvě na sebe navazující části:

Část 1. byla řešena interně a změřila se na analýzu finančního a věcného pokroku ROP SZ a naplňování cílů ROP SZ.


Část 2. byla realizovaná externě a zaměřila se na vyhodnocení socioekonomického kontextu podpořeného území a na vyhodnocení projektů podpořeného území (vždy se jednalo o území města Cheb a Chomutov separátně).