Zhodnocení IPRM ROP SeverovýchodNázev projektu/zakázky:
Zhodnocení realizace integrovaných plánů rozvoje měst v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a zhodnocení využití nástroje IPRM pro období 2014+
Zadavatel:
Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
Realizátor:
RegioPartner, s.r.o.
Termín realizace:
08/2011 – 10/2011
Místo realizace:
Česká republika
Stav realizace:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Cílem projektu bylo na základě analýzy aktuálního stavu realizace IPRM zhodnotit funkčnost nastavení implementačního systému IPRM pro potřeby řízení a koordinace
ROP Severovýchod včetně zhodnocení IPRM jakožto nástroje urbánní politiky pro potřeby využití v rámci programovacího období 2014+. Součástí této studie byla také analýza rizik implementace IPRM včetně návrhu opatření k jejich zabezpečení a zhodnocení vhodnosti použití a aplikace IPRM jakožto nástroje urbánní politiky v programovacím období 2007 – 2013 s ohledem na jeho víceprogramové financování, jeho efektivitu, účinnost a provázanost se strategií rozvoje měst za účelem posouzení vhodnosti využití v rámci programovacího období 2014+.