Zajištění synergických vazeb mezi operačními programy v programovém období 2007 - 2013Název projektu/zakázky:
Zajištění synergických vazeb mezi operačními programy v programovém období 2007 - 2013 
Zadavatel:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Realizátor:
RegioPartner, s.r.o. 
Termín realizace:
12/2008 - 03/2009
Místo realizace:
Česká republika
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Cílem projektu bylo na základě komplexní analýzy návazností mezi operačními programy v programovacím období 2007 – 2013 klasifikovat vazby a identifikovat klíčové vazby z hlediska naplňování cílů NSRR a zpracovat doporučení pro zajištění těchto návazností odpovídajícími koordinačními mechanizmy, včetně návrhu jejich sledování v průběhu implementace NSRR.