Zadávací dokumentace krajského profilu OP pro Olomoucký kraj


Název projektu/zakázky:
Zadávací dokumentace krajského profilu OP pro Olomoucký kraj
Zadavatel:
Krajský úřad
Realizátor:
RegioPartner, s.r.o.
Termín realizace:
2004
Místo realizace:
Česká republika
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Cílem projektu bylo zpracování zadávací dokumentace pro zpracování Regionálního operačního programu, včetně specifikace metodického přístupu k řešení ROP na úrovni NUTS II a podmínek pro vlastní realizační postup a řešení otázek unifikace procesů probíhajících na úrovni kraje.