Strategické směry rozvoje regionu NUTS 2 Severovýchod ve vazbě na priority EU v období 2014+

 Název projektu/zakázky:
Strategické směry rozvoje regionu NUTS 2 Severovýchod ve vazbě na priority EU v období 2014+
Zadavatel:
Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
Realizátor:
RegioPartner, s.r.o.
Termín realizace:
06/2011 - 07/2011
Místo realizace:
Česká republika
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
V rámci projektu byl vytvořen dokument „Strategické směry rozvoje regionu NUTS 2 Severovýchod ve vazbě na priority EU v období 2014+“, který slouží mimo jiné jako východisko pro koncipování regionálního operačního programu pro programovací období 2014+. Součástí realizace projektu byly tyto aktivity:
  1. sestavení SWOT analýzy jednotlivých krajů v rámci regionu soudržnosti Severovýchod
  2. sestavení SWOT analýzy regionu soudržnosti NUTS 2 Severovýchod jako celku
  3. vytvoření konkrétního návrhu prioritních a strategických směrů rozvoje regionu NUTS 2 Severovýchod, a to ve vazbě na priority EU v období 2014+ a ve vazbě na model konkurenceschopnosti