ROP SZ - Evaluace absorpční kapacity ROP SZ

 Název projektu/zakázky:
Evaluační aktivity ROP SZ 2011-2014
 
dílčí evaluace
Evaluace absorpční kapacity pro evaluace
Zadavatel:
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Realizátor:
RegioPartner, s.r.o.
Termín realizace:
10/2011 – 11/2011
Místo realizace:
Česká republika
Stav realizace:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Hlavním cílem projektu bylo posouzení efektivnosti a účinnosti budování evaluační kapacity ROP Severozápad a na základě vzešlých zjištění vytvořit adekvátní doporučení pro další postup v implementaci ROP Severozápad.
 
Cílem analýzy bylo v prvé řadě zhodnotit vzdělávací projekt k evaluacím realizovaný v letech 2009 a 2010, zhodnotit jeho relevantnost, přínosy a udržitelnost ve vztahu k současným potřebám ÚRR ROP Severozápad.
 
Další dílčí cíle byly zaměřené na analýzu a vyhodnocení personálních zdrojů pro evaluační aktivity programu, posouzení efektivnosti a účinnosti budování evaluační kapacity ROP Severozápad a v neposlední řadě i porovnání s ostatními regionálními radami, fungující jako zdroj příkladů dobré praxe a zejména pak návrh vhodných doporučení a aktivit pro budování evaluačních kapacit úřadu.