Restrukturalizace malých a středních podniků a dopady na konkurenceschopnost a zaměstnanost (Fáze 2)Název projektu/zakázky:
Restrukturalizace malých a středních podniků a dopady na konkurenceschopnost a zaměstnanost (Fáze 2)
Zadavatel:
Evropská komise - Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (www.eurofound.europa.eu ).
Realizátor:
Konsorcium vedené Centrem pro výzkum malého a středního podnikání (Univerzita Kingston v Londýně)
Subdodavatel:
RegioPartner, s.r.o.
Termín realizace:
11/2011 – 05/2012
Místo realizace:
Česká republika, Kypr, Dánsko, Estonsko, Řecko, Lotyšsko, Bulharsko, Malta, Portugalsko Švédsko
Stav realizace:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Projekt realizovalo Konsorcium vedené Centrem pro výzkum malého a středního podnikání při Univerzitě Kingston v Londýně. Cílem projektu bylo analyzovat důvody, způsoby a procesy restrukturalizace malých a středních podniků a jejich dopady na konkurenceschopnost a zaměstnanost a zjistit, zda existuje potřeba další, resp. více specifické veřejné podpory zaměřené na pomoc malým a středním podnikům a jejich zaměstnancům v procesu restrukturalizace.
Do první a druhé fáze projektu se zapojilo celkem 17 partnerů sdružených v Evropské síti pro sociální a ekonomický výzkum (European Network for Social and Economic Research - ENSR).
V rámci projektu byly mimo jiné realizovány polostrukturované interview se zástupci tří malých a středních podniků a analyzovány dostupné zdroje o této problematice v ČR.