Průběžná evaluace stavu realizace integrovaných plánů rozvoje měst a vyhodnocení funkčnosti nastavení implementačního systémuNázev projektu/zakázky:
Průběžná evaluace stavu realizace integrovaných plánů rozvoje měst a vyhodnocení funkčnosti nastavení implementačního systému
Zadavatel:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Realizátor:
RegioPartner, s.r.o.
Termín realizace:
05/2010 - 06/2010
Místo realizace:
Česká republika
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Cílem evaluace bylo na základě komplexní analýzy stavu realizace IPRM zhodnotit funkčnost nastavení implementačního systému IPRM pro potřeby řízení a koordinace NSRR. Součástí evaluace byla rovněž analýza rizik implementace IPRM včetně návrhu opatření k jejich eliminaci. Součástí zadání byly následující body:
 
·    zhodnocení stavu realizace cca 45 IPRM
· zhodnocení stavu absorpční a administrativní kapacity jednotlivých měst a jejich schopnosti včas vyčerpat objem prostředků vázaný na schválený IPRM
·   zhodnocení funkčnosti a účinnosti implementačního systému realizace IPRM
· návrh opatření na odstranění rizik a identifikovaných bariér