Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje

Název projektu/zakázky:
Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje na období 2007 - 2013“
Zadavatel:
Královéhradecký kraj
Realizátor:
RegioPartner, s.r.o. v konsorciu s GaREP, spol. s.r.o.(leader konsorcia)
Termín realizace:
06/2007 – 04/2008
Stav realizace:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu:
 
Cílem projektu bylo zpracování „Programu rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje“ zahrnující analytickou část a návrhovou část na období 2007 - 2013, včetně indikativního finančního plánu. Součástí bylo i zpracování Akčního plánu na období 2008 - 2009.