Posouzení monitorovacích indikátorů „Počet podniků/organizací služeb založených nebo udržených v revitalizované části města“ a „Počet obyvatel obsluhovaných zlepšenou veřejnou dopravou“

 Název projektu/zakázky:
Posouzení monitorovacích indikátorů „Počet podniků/organizací služeb založených nebo udržených v revitalizované části města“ a „Počet obyvatel obsluhovaných zlepšenou veřejnou dopravou“
Zadavatel:
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava
Realizátor:
RegioPartner, s.r.o.
Termín realizace:
05/2011 – 06/2011
Místo realizace:
Česká republika
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Cílem projektu bylo posouzení monitorovacích indikátorů 610 212 - Počet obyvatel obsluhovaných zlepšenou veřejnou dopravou a 654 110 - Počet podniků/organizací služeb založených nebo udržených v revitalizované části města.
 
Posouzení se týkalo:
  1. reálnosti aktuálního plnění obou monitorovacích indikátorů ve vazbě na metodiku výpočtu v rámci vyhlašovaných výzev ROP SM;
  2. způsobu práce (vyhodnocení) s těmito monitorovacími indikátory v rámci jednotlivých projektů s ohledem na charakter projektu a uváděné socioekonomické přínosy;
  3. případně navržení způsobu sjednocení hodnot monitorovacích indikátorů a úpravy plánované hodnoty monitorovacích indikátorů na reálnou úroveň.