Optimalizace Národního číselníku indikátorů

Název projektu/zakázky:
Optimalizace Národního číselníku indikátorů
Zadavatel:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Realizátor:
Konsorcium DHV CR, spol. s r.o., RegioPartner, s.r.o. a HOPE-E.S., v.o.s. 
Termín realizace:
01/2009 - 03/2009
Místo realizace:
Česká republika
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Cílem projektu bylo dokončení metodického a technického nastavení monitoringu věcného pokroku strukturálních intervencí u všech operačního programů a NSRR z indikátorů využívaných na projektové úrovni.
Jedním ze základních cílů projektu bylo vytvořit metodický návrh jak vyhodnocovat projektové indikátory a rozlišit míru jejich potřebnosti pro budoucí hodnocení a evaluace a následně uplatnit vytvořenou metodiku na dopracování existujících indikátorových soustav OP.