O společnosti

Společnost RegioPartner, s.r.o. je poradenská firma existující na trhu již od roku 1997, přičemž v minulých letech firma prošla výraznou změnou svého profilu.

Ve své první vývojové etapě (tj. od roku 1997 až do roku 2004) se firma zaměřovala výhradně na finanční ukazatele a posuzování rentability pouze pro státní správu. Od roku 2004 se aktivity společnosti koncentrují zejména na problematiku regionálního rozvoje (regionální koncepce ekonomického charakteru) a strukturální fondy EU (tvorba programových dokumentů, návrh implementačních struktur a realizačních mechanizmů, evaluace programů a procesů, atd.).

Od roku 2010 poskytujeme služby v úzké součinnosti se 100 % vlastněnou dceřinou firmou Adviser-EURO, a.s. Tím ve společnosti vznikly dvě divize - RegioPartner a Adviser EURO a rozšířilo se i spektrum poskytovaných služeb o oblast zpracování regionálních dat a navazujících odvětvových a regionálních analýz.

Od ledna 2010 je společnost členem mezinárodní sítě European Network for Social and Economic Research (ENSR), která pokrývá 27 členských států EU, Norsko, Island, Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Turecko – má tedy 32 členů. Členové sítě se společně účastní projektů na celoevropské úrovni (většinou zadávaných Evropskou komisí) zahrnující široké spektrum kvantitativního a kvalitativního výzkumu orientovaného na makro, mezo a mikro aspekty socioekonomického rozvoje EU.

Poskytované služby se neustále snažíme přizpůsobovat aktuálním potřebám klientů, reagovat na výzvy trhu a nabízet služby na vysoké profesionální úrovni.

Cílem společnosti je zvyšování kvality veřejné správy za využití podpory vlády ČR a Evropské unie.

Naším hlavním cílem je poskytnout klientům komplexní poradenství a umožnit tak reálné naplňování potřeb. Odměnou nám je jejich maximální spokojenost s našimi službami a navazování další spolupráce. Hlavními zásadami společnosti je inovace, kreativita a blízkost zákazníkovi.

Filosofie společnosti RegioPartner, s.r.o:

  • partnerský a trvalý vztah k zákazníkovi založený na individuálním přístupu
  • kompetence, profesionalita a inovativnost


Našimi klienti jsou převážně subjekty veřejného sektoru (ministerstva, krajské úřady, úřady regionálních rad, obecní úřady).

Management společnosti je zárukou jejího pozitivního image a pozice na trhu. Vedoucí pracovníci firmy mají dlouholeté zkušenosti v oblasti politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU a regionálního rozvoje ČR.