Aktuality

SPECIALIZACE činností společnosti
17.04.2021

Naše specializace v projektech se v posledních letech ve vysoké míře zaměřuje na evaluace v oblasti sociálních věcí a vzdělávání. Pro

více

AKTUALIZACE seznamu projektů
05.01.2021

  V rámci informovanosti o činnosti naší společnosti jsme provedli kompletní rešerši seznamu AKTUÁLNĚ REALIZOVANÝCH projektů a projektů UKONČENÝCH.   V případě zájmu

více

OP LZZ - fokusní skupiny
17.03.2015

  Začátkem ledna 2015 jsme realizovali tři fokusní skupiny, ze kterých vzešly následující Tématické průběžné zprávy:   Rozvojové potřeby podniků v oblasti řízení,

více

EVROPSKÉ DOTACE A JAK JE ZÍSKAT
13.09.2014

  Ve dnech 2. října 2014 v areálu Dolu Michal v Ostravě a 13. října 2014 v konferenční místnosti TZÚS Praha, s.p. v Praze je

více

TEMATICKÁ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA k fokusní skupině č. 1 Zhodnocení použití jednotkových nákladů u výzev A4 a B5 z pohledu realizátorů
10.09.2014

  Dne 11. 8. 2014 jsme pro Ministerstvo práce a sociálních věcí realizovali fokusní skupinu k tématu „Zhodnocení použití jednotkových nákladů

více

TEMATICKÁ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA k fokusní skupině č. 26 „Dosahování cílů PO4 – zástupci zprostředkujícího subjektu“
10.09.2014

    Dne 2. 7. 2014 jsme pro Ministerstvo práce a sociálních věcí realizovali fokusní skupinu k tématu „Dosahování cílů PO4 –

více

TEMATICKÁ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA k fokusní skupině č. 29 „Dosahování cílů PO4 – kraje, obce a jejich asociace“
10.09.2014

  Dne 12. 6. 2014 jsme pro Ministerstvo práce a sociálních věcí realizovali fokusní skupinu k tématu „Dosahování cílů PO4 –

více

TEMATICKÁ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA k fokusní skupině č. 28 „Dosahování cílů PO4 – ÚOSS a OSS“
10.09.2014

  Dne 12. 6. 2014 jsme pro Ministerstvo práce a sociálních věcí realizovali fokusní skupinu k tématu „„Dosahování cílů PO4 – ÚOSS a OSS“. Finální verze tematické

více

Analýza absorpční kapacity priorit hl. města Prahy v rámci politiky soudržnosti pro období 2014-2020
30.05.2013

  Na stránkách magistrátu hl. m. Prahy byla 5/2013 vyvěšena anlýza absorpční kapacity priorit hl. m. Prahy Cílem analýzy bylo přesně vymezit a

více

Výstupy z fokusních skupin - OP Zaměstnanost 2014-2020
25.04.2013

  Dne 25. 3. 2013 a 26. 3. 2013 jsme pro Ministerstvo práce a sociálních věcí realizovali tři fokusní skupiny k

více