Manažerský nástroj ATTIS

 

V rámci rozšiřování a zlepšování poskytovaných služeb od roku 2011 naše společnost nabízí softwarový nástroj ATTIS vyvinutý společností ATTN Consulting s.r.o., který je určen pro podporu řízení a zlepšování výkonnosti organizace.

Produkt je určen pro optimální nastavení strategie a pravidelné sledování naplňování strategických cílů včetně sledování ukazatelů výkonnosti nabízí. Nástroj obsahuje následující moduly:

ATTIS.BPM - Procesní řízení společnosti

  • Jedná se o integrovaný nástroj kreslení, jehož pomocí lze vytvářet přehledné procesní mapy a dle potřeby v nich zobrazovat dodatečné atributy popisující jednotlivé procesy/činnosti (vstupy, výstupy, matice apod.). Přehlednou procesní mapou organizace tak lze pracovat na kontinuálním zlepšování a optimalizaci procesů v organizaci.

Podrobnější informace o tomto modulu naleznete na domovských stránkách produktu.

ATTIS.MBO - Měření výkonnosti společnosti

  • Tento integrovaný nástroj kreslení slouží zejména pro reporting a komunikaci. Jedná se o techniku řízení podle cílů, je postavena na dosahování dohody mezi manažery a jejich podřízenými na cílech, přičemž jednotliví pracovníci jsou hodnoceni dle úsilí a kvalifikace (snahy), které na dosažení (případně zajištění realizovatelnosti atd.) cílů vynaložili.
  • Karty ukazatelů výkonnosti dále obsahují integrovaný chat, čímž je systémově možné od reportujících uživatelů vyžadovat zadávání slovních komentářů k reportovaným hodnotám a využívat tento modul i jako plnohodnotnou komunikační platformu výkonnosti společnosti.

Podrobnější informace o tomto modulu naleznete na domovských stránkách produktu.


ATTIS.MOT - Hodnocení a motivace zaměstnanců

  • V rámci vytvořených karet zaměstnanců lze hodnotit kompetence a výkonnost zaměstnanců.
  • Definováním kompetenčních modelů lze hodnotit zaměstnance na základě jejich kompetencí a to jak formou hodnocení sama sebe, tak ze strany jejich nadřízených. Výsledkem je procentní porovnání těchto dvou hodnocení a to včetně slovních komentářů obou hodnotících strach.
  • Druhou částí modulu jsou ukazatele výkonnosti, které jsou rovněž součástí karet zaměstnanců. Vytvořením individuálních ukazatelů výkonnosti je zajištěno potřebné zapojení zaměstnanců do přípravy a realizace strategie, přičemž jsou jednotlivým zaměstnancům jasně definovány zodpovědnosti za plnění jednotlivých ukazatelů vycházejících ze stanovených cílů společnosti.

Podrobnější informace o tomto modulu naleznete na domovských stránkách produktu.