Ex-ante evaluace regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod pro programové období 2007 – 2013


Název projektu/zakázky:
Ex-ante evaluace regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod pro programové období 2007 - 2013  
Zadavatel:
Jihomoravský kraj (za NUTS II Jihovýchod)
Realizátor:
Konsorcium RegioPartner, s.r.o. (leader), Evasco, s.r.o. a RAVEN Consulting, a.s.
Termín realizace:
03/2006 - 07/2006
Místo realizace:
Česká republika
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Zpracování ex-ante hodnocení (předběžného hodnocení) ROP NUTS II Jihovýchod pro programové období 2007 – 2013 s cílem optimalizace přidělování rozpočtových zdrojů a zlepšení kvality programování.
 
Dále identifikovat a zhodnotit disparity, mezery a potenciál pro rozvoj, určení a posouzení střednědobé a dlouhodobé potřeby, cílů, soudržnosti a ekonomické odůvodněnosti navržené strategie, přidané hodnoty Evropských společenství, míru uvážení priorit Evropských společenství, poznatků z předchozího programování a kvalitu postupů realizace, monitorování, hodnocení a finančního řízení.