evaluační aktivity ROP SZ

 Název projektu/zakázky:
Evaluační aktivity ROP SZ 2011-2014
Zadavatel:
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Realizátor:
Konsorcium RegioPartner, s.r.o. (leader konsorcia) a AQE advisors, a.s. 
Termín realizace:
2011 – 2014
Místo realizace:
Česká republika
Stav realizace:
Projekt běží.
Popis projektu
 
Konsorcium společností RegioPartner, s.r.o. a AQE advisors, a.s. uzavřelo s Úřadem regionální rady ROP Severovýchod rámcovou smlouvu na řešení dílčích evaluačních úkolů vycházejících z evaluačního plánu ROP Severozápad.
 
Ve stanoveném období 2011 – 2014 je počítáno s realizací celkem 11 dílčích evaluačních úkolů.
 
Podrobnější informace o zaměření a realizaci dílčích projektů je uváděno v kartách projektů v archivu ukončených projektů.