Evaluace VÝZVY Č. 02 Posilování sociálního dialogu a budování kapacit sociálních partnerů OP LZZ

Název projektu/zakázky:
Evaluace VÝZVY Č. 02 Posilování sociálního dialogu a budování kapacit sociálních partnerů OP LZZ
Zadavatel:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Realizátor:
RegioPartner, s.r.o.
Termín realizace:
12/2011 – 01/2012
Místo realizace:
Česká republika
Stav realizace:
Projekt dokončen.
Popis projektu
 
Cílem evaluačního projektu bylo v souladu s požadavky zadavatele identifikovat problémy a potřeby v oblasti sociálního dialogu, míru a kvalitu jejich řešení prostřednictvím podpořených projektů předmětné výzvy a rozsah a parametry případné další podpory, tj. vymezení cíle, cílové skupiny, aktivit, velikosti projektů či objemu potřebných prostředků.
Očekávaným výstupem projektu bylo zpracování kvalifikovaného podkladu pro rozhodnutí řídícího orgánu OP LZZ o pokračování intervence, která bylo předmětem evaluace v rámci této zakázky.