Evaluace střednědobého pokroku a indikátorové soustavy v rámci Operačního programu Technická pomocNázev projektu/zakázky:
Evaluace střednědobého pokroku a indikátorové soustavy v rámci Operačního programu Technická pomoc
Zadavatel:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Realizátor:
Konsorcium RegioPartner, s.r.o. a AQE advisors, a.s.
Termín realizace:
01/2011 – 04/2011
Stav realizace:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Cílem evaluace střednědobého pokroku a indikátorové soustavy v rámci Operačního programu Technická pomoc bylo vypracování dvou evaluačních studií:
 
  1. Zjištění dosaženého pokroku v průběhu realizace OPTP (Evaluace střednědobého pokroku v OPTP);
  2. Zhodnocení dosavadního nastavení indikátorové soustavy OPTP (Evaluace indikátorové soustavy OPTP).
 
Účelem realizace projektu bylo zefektivnění řízení programu, zvýšení kvality čerpání prostředků z fondu EU a pro potřeby tvorby strategických a jiných zpráv o programu. Výstupy projektu měly být dále využity pro další zefektivnění řízení programu OPTP jak na straně ŘO OPTP a Zprostředkujícího subjektu, tak na straně žadatelů / příjemců pomoci.
 
Dílčím cílem Evaluace indikátorové soustavy v OP TP bylo posouzení komplexnosti soustavy a jednotlivých indikátorů z pohledu:
·        vzájemné provázanosti mezi jednotlivými typy indikátorů a provázanosti s cíli OP TP,
·     nároků kladených v souvislosti s indikátorovou soustavou a její správou na pracovníky implementačního systému a žadatele/příjemce,
·    vypovídací schopnosti, jednoznačnosti, relevance, validity, citlivosti a dostupnosti dat jednotlivých indikátorů.