Evaluace programů, procesů a projektů

Evaluace programů a procesů je klíčovou specializací společnosti RegioPartner, s.r.o.

Cílem evaluace obecně je přinést objektivní zhodnocení politiky, programu či projektu a přispět tak k jeho budoucí efektivnější a účinnější implementaci.

Provádíme evaluace zaměřené na:

 • evaluaci cílů
 • evaluaci procesů
 • evaluaci kvalitativních změn


Námi prováděné evaluace slouží především praktickým účelům a týkají se tedy konkrétního procesu, programu, instituce a podobně.

Zpracováváme evaluace v jakémkoliv časovém okamžiku procesu/programu/projektu, tzn.

 • ex-ante evaluace (tzv. plánovací evaluace: při plánování, resp. před započetím procesu/programu/projektu)
 • on going evaluace (tzv. formativní evaluace: v průběhu realizace procesu/programu/projektu)
 • ex-post evaluace (tzv. sumativní evaluace: souhrnné zhodnocení po ukončení procesu/programu/projektu)


Náš přístup ke zpracování evaluací je založen na důkladném sběru informací a na jejich odborném zpracování s cílem získat spolehlivé podklady pro případná rozhodnutí odpovědných subjektů. Proto také evaluace zpracováváme dle tzv. Etického kodexu evaluátora, jehož úkolem je přispět ke zvýšení společneské prestiže evaluace a k prosazování vyšší odbornosti a etiky evaluací. Plné znění kodexu lze najít na stránkách České evaluační společnosti nebo přímo na odkazech: ČJ verze - AJ verze. Návrh pro posílení implementace Etického kodexu evaluátora lze stáhnout ZDE.

Ve společenských vědách je evaluace součástí empirických metod zkoumání. Proto při evaluaci používáme kombinaci široké škály kvantitativních i kvalitativních metod a technik např.:

 • Dotazníkové šetření
 • Experiment
 • Průzkum veřejného mínění
 • Kvalitativní analýza
 • Kvalitativní výzkum
 • Pozorování
 • Případová studie
 • Statistika
 • Testování hypotéz
 • Verifikace


Klíčovým momentem evaluace je zajištění nestranného a věcného zhodnocení, přiměřené přisouzení váhy jednotlivým informacím, výzkumům atd., včetně sestavení hodnotícího sboru odborníků.

Evaluace je taktéž definována jako proces, který zkoumá nakládání s finančními prostředky veřejných rozpočtů a napomáhá hospodárnosti při jejich čerpání.

Specializujeme se proto na evaluace využívání prostředků ze Strukturálních fondů EU. Našimi klienty jsou zejména řídicí orgány jednotlivých operačních programů – ministerstva a regionální rady regionů soudržnosti.