Evaluace možností a proveditelnosti přesunu finančních prostředků v rámci Integrovaného operačního programu

 Název projektu/zakázky:
Evaluace možností a proveditelnosti přesunu finančních prostředků v rámci Integrovaného operačního programu
Zadavatel:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Realizátor:
RegioPartner, s.r.o.
Termín realizace:
01/2011 – 05/2011
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Hlavním cílem této střednědobé evaluace bylo, na základě analýzy finančního a věcného pokroku podle jednotlivých oblastí intervence, popř. jednotlivých aktivit zasazených do kontextu probíhajících socioekonomických změn, vyhodnotit možnosti a proveditelnost realokace finančních prostředků v rámci IOP s ohledem na časové, administrativní, absorpční či jiné limity.