Evaluace dosavadní implementace ROP JV

 Název projektu/zakázky:
Evaluace dosavadní implementace ROP JV
Zadavatel:
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod
Realizátor:
RegioPartner, s.r.o.
Termín realizace:
04/2011 - 06/2011
Místo realizace:
Česká republika
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Hlavním cílem evaluace bylo pravidelné a systematické vyhodnocování implementace a realizace ROP Jihovýchod a vyhodnocování změn v externím prostředí operačního programu s cílem analyzovat a lépe porozumět operačním výstupům a dosaženým výsledkům i pokroku směrem k dlouhodobějším dopadům. Evaluace měla současně zadavateli poskytnout potřebná korektivní opatření.