Analýza indikátorové soustavy Integrovaného operačního programu a programu Lidské zdroje a zaměstnanost v gesci Odboru strukturálních fondů MV ČR jako zprostředkujícího subjektu a návrhy na její zlepšeníNázev projektu/zakázky:
Analýza indikátorové soustavy Integrovaného operačního programu a  programu Lidské zdroje a zaměstnanost  v gesci Odboru strukturálních fondů MV ČR jako zprostředkujícího subjektu a návrhy na její zlepšení
Zadavatel:
Ministerstvo vnitra ČR
Realizátor:
RegioPartner, s.r.o.
Termín realizace:
09/2009 – 10/2009
Místo realizace:
Česká republika
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Cílem projektu bylo provést komplexní a důkladnou analýzu indikátorové soustavy v těch prioritních osách a oblastech podpory IOP a OP LZZ, kde je Odbor strukturálních fondů MV v roli zprostředkujícího subjektu.
 
Evaluace byla koncipována tak, aby podala informace o vhodnosti, měřitelnosti a dostupnosti výchozích a průběžných dat stanovených indikátorů pro jednotlivé oblasti podpory a prioritní osy.
 
Další aktivity realizované v rámci projektu:
 
·   vyhodnocení aktuálního věcného pokroku v příslušných oblastech intervence IOP a OP LZZ prostřednictvím monitorovacích indikátorů a s tím související hodnocení provázanosti indikátorové soustavy na úrovni oblastí intervence s jednotlivými výzvami.
·     zhodnocení provázanosti indikátorové soustavy a hodnotících kritérií, včetně váhy těchto kritérií v rámci hodnocení.