Analýza a vyhodnocení Příručky pro žadatele a příjemce ROP JihovýchodNázev projektu/zakázky:
Analýza a vyhodnocení Příručky pro žadatele a příjemce ROP Jihovýchod
Zadavatel:
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod
Realizátor:
Konsorcium RegioPartner, s.r.o. (leader konsorcia), Naviga4, s.r.o a AQE advisors, a.s. 
Termín realizace:
02/2009 - 08/2009
Místo realizace:
Česká republika
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Cílem analýzy a vyhodnocení Příručky bylo odhalení případných nedostatků a návrh možné úpravy a doporučení pro další výzvy ROP Jihovýchod v programovacím období 2007-2013 a pro optimální zpracování Příručky.
 
Příručka pro žadatele a příjemce je závazným dokumentem pro přípravu a realizaci projektů. Cílem Příručky pro žadatele a příjemce (a související dokumentace) je vymezit všechny relevantní údaje, které jsou nezbytné pro bezproblémovou realizaci projektů spolufinancovaných z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).