aktualizace dokumentů města Černošice

 Název projektu/zakázky:
Veřejná zakázka na dodání odborných studií a analýz
 
dílčí část
Aktualizace základních strategických dokumentů zadavatele
Zadavatel:
Město Černošice
Realizátor:
RegioPartner, s.r.o.
Termín realizace:
2011 – 2014
Místo realizace:
Česká republika
Stav realizace:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Cílem projektu města Černošice bylo provést aktualizaci základních strategických dokumentů, které jsou používány pro systematické a efektivní řízení střednědobých a dlouhodobých aktivit nejen města jako celku, ale i Městského úřadu.
Jednalo se o dokumenty:
  1. Strategický plán rozvoje města Černošice
  2. Strategie rozvoje Městského úřadu Černošice
 
Za klíčový strategický dokument je považován Strategický plán rozvoje města Černošice. Tento plán zpracovatel aktualizoval v souvislosti s probíhajícími socioekonomickými změnami, následně na něj zpracoval akční plán města Černošic na období 2010-2015 včetně plánu implementace a způsobů komunikace strategického plánu s veřejností.