Aplikace strategického hodnotícího rámce pro strategie místního rozvoje v ČR v pilotních projektechNázev projektu/zakázky:
Aplikace strategického hodnotícího rámce pro strategie místního rozvoje v ČR v pilotních regionech
Zadavatel:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Realizátor:
DHV CR v konsorciu s RegioPartner, s.r.o.
Termín realizace:
05/2010 - 07/2010
Místo realizace:
Česká republika
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Cílem projektu byla aplikace postupů a návodů při vyhodnocování střednědobého strategického dokumentu na základě dokončeného projektu „Rámec strategického hodnocení pro strategie místního rozvoje v ČR“, který byl zpracován v rámci Akčního programu pro rozvoj místní ekonomiky a zaměstnanosti Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD LEED). Dalším cílem projektu bylo posouzení provázanosti a relevance výsledků a postupů vyhodnocení aktuálních střednědobých strategických dokumentů na krajské a mikroregionální úrovni zahrnující návrh jejich úprav.