Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hledkiska kohezní politikyNázev projektu/zakázky:
Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky
Zadavatel:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Realizátor:
RegioPartner, s.r.o.
Termín realizace:
10/2010 - 12/2010
Místo realizace:
Česká republika
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Cílem zpracování analýzy byla identifikace hlavních prioritních oblastí Středočeského kraje pro budoucí programovací období.
 
Koncipování analýzy bylo provedeno tak, aby v první fázi mohla být využita k aktualizaci Rámcové pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky po roce 2013. Další využití je k obhajobě priorit ČR v oblasti kohezní politiky během vyjednávání základních strategických dokumentů na úrovni EU.
V neposlední řadě poslouží socioekonomická analýzy Středočeského kraje jako základ pro přípravu regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy pro příští programovací období.