Analýza ratingových/scoringových systémů používaných slovenskými a českými bankami pro malé a střední podniky se zaměřením na kvalitativní rating

 

Název projektu/zakázky:
Analýza ratingových/scoringových systémů používaných slovenskými a českými bankami pro malé a střední podniky se zaměřením na kvalitativní rating
Zadavatel:
Evropská komise - Generální ředitelství pro podniky a průmysl
Termín realizace:
01/2013 – 03/2013
Místo realizace:
Členské státy EU
Místo provádění šetření:
Česká republika a Slovenská republika
Stav realizace:
Dokončeno
Popis projektu
 
Cílem studie bylo zhodnotit ratingové/scoringové systémy používané českými a slovenskými bankami pro malé a střední podniky se zaměřením na kvalitativní rating. Šlo o zhodnocení způsobu komunikace bank a MSP a zjištění, zda banky poskytují MSP dostatečný feedback, v němž hodnotí jejich kredibilitu pro poskytnutí bankovních služeb.
Dalším cílem bylo zjistit, jaký vliv mělo přijmutí Směrnice o kapitálových požadavcích EU (Capital Requirements Directive; Article 145(4)) a Regulace o kapitálových požadavcích EU (Capital Requirement Regulation; Article 418(4)), které mají za úkol prosazovat snadnější přístup MSP k bankovním službám.