Analýza indikátorové soustavy ROP NUTS 2 Střední Čechy


Název projektu/zakázky:
Evaluace indikátorové soustavy ROP NUTS II Střední Čechy  
Zadavatel:
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy
Realizátor:
RegioPartner, s.r.o.
Termín realizace:
06/2008 - 07/2008
Místo realizace:
Česká republika
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
·       zpracování Evaluace indikátorové soustavy ROP NUTS II Střední Čechy
·       posouzení vhodnosti nastavení indikátorové soustavy Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy a to jak vzhledem k efektivnímu monitorování naplňování cílů a řízení ROP NUTS II Střední Čechy, tak vzhledem k provázanosti na indikátorovou soustavu Národního strategického referenčního rámce