Analýza absorpční kapacity priorit hl. m. Prahy v rámci politiky soudržnosti pro období 2014–2020

 Název projektu/zakázky:
Analýza absorpční kapacity priorit hl. m. Prahy v rámci politiky soudržnosti pro období 2014–2020
Zadavatel:
Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor evropských fondů
Realizátor:
RegioPartner, s.r.o.
Termín realizace:
01/2012 – 03/2012
Místo realizace:
Česká republika
Stav realizace:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Cílem analýzy absorpční kapacity priorit hl. m. Prahy bylo přesně vymezit a vydefinovat hlavní potřeby hl. m. Prahy a prověřit zaměření investičních priorit v rámci tematických cílů za účelem přípravy a nastavení intervencí v budoucím programovém období a to i v případě, že by hl. m. Praha v rámci implementačního uspořádání budoucí politiky soudržnosti nezískala vlastní program a musela by se tak snažit uplatnit výsledky tohoto šetření v jiném implementačním uspořádání.
Šetření bylo postaveno na důkladné identifikaci cílových skupin, jejich rozsahu a relevanci vůči danému tématu. Šetření bylo prováděno pro každý z tematických cílů zvlášť tak, aby byla zajištěna co nejvyšší vypovídací schopnost o absorpční kapacitě žadatelů.