Analýza absorpční kapacity Pardubického kraje z pohledu programů přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika

 

Název projektu/zakázky:
Analýza absorpční kapacity Pardubického kraje z pohledu programů přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika
Zadavatel:
Pardubický kraj
Realizátor:
RegioPartner, s.r.o.
Termín realizace:
02/2013 – 06/2013
Místo realizace:
Česká republika
Stav realizace:
Projekt dokončen.
Popis projektu
 
Cílem analýzy absorpční kapacity bylo nalezení příčin, proč byl žadateli z území Pardubického kraje předložen do výzev vyhlášených v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 jen omezený počet projektových záměrů. Dalším výstupem byl návrh opatření pro zlepšení tohoto stavu pro nové programovací období 2014 – 2020.