2. průběžná evaluace Operačního programu Praha - Adaptabilita

 

Název projektu/zakázky:
2. průběžná evaluace Operačního programu Praha - Adaptabilita
Zadavatel:
Magistrát hl. m. Prahy
Termín realizace:
červen - listopad 2015
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Cílem evaluace je průběžné vyhodnocení dopadu poskytnuté podpory OPPA s ohledem na cíle jednotlivých prioritních os a podporované cílové skupiny a aktualizace dosažených hodnot tří monitorovacích indikátorů.