Závěrečná evaluace komunikačních a propagačních aktivit Operačních programů Praha – Adaptabilita a Praha - Konkurenceschopnost

 

Název projektu/zakázky:
Závěrečná evaluace komunikačních a propagačních aktivit Operačních programů Praha – Adaptabilita a Praha - Konkurenceschopnost
Zadavatel:
Magistrát hl. m. Prahy
Termín realizace:
červenec - listopad 2015
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Cílem evaluace je
 - prověřit aktuální stav informovanosti cílových skupin KoP,

 - vyhodnotit reálný dopad implementace KoP včetně prověření účinnosti informačních a propagačních nástrojů,

 - provést celkovou komparativní analýzu a definovat tak pokrok v informovanosti cílových skupin i celkové realizaci KoP, a to na základě zjištění v roce 2015 a zjištění v roce 2011.