Vypracovanie programového dokumentu Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2021-2027

Název projektu/zakázky:
Vypracovanie programového dokumentu Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2021-2027
Zadavatel:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
(RegioPartner s.r.o. v roli subdodavatele, resp. zpracovatele části operačního programu za ČR)
Termín realizace:
08/2020 – 12/2021
Stav realizace:
Projekt v realizaci.
Popis projektu
 
Predmetom je Vypracovanie programového dokumentu Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2021-2027, ktorý bude jedným z operačných programov cezhraničnej spolupráce implementovaných v období 2021-2027 v súlade s nariadeniami EÚ pre politiku súdržnosti EÚ.

 

Práce prebehajú v týchto etapách:
• Základná socioekonomická analýza programového územia;
• Návrh Programového dokumentu;
• Finálna verzia Programového dokumentu;
• Úprava finálnej verzie Programového dokumentu v zmysle pripomienok Európskej komisie.