Evaluace Strategie pro Brno a dalších strategických dokumentů města Brna z oblasti kvality života

 

Název projektu/zakázky:
Evaluace Strategie pro Brno a dalších strategických dokumentů města Brna z oblasti kvality života
Zadavatel:
Magistrát města Brna
Oddělení strategického plánování
Termín realizace:
4/2017 – 9/2017
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 

Předmětem evaluace bylo vyhodnocení realizace Strategie pro Brno a relevantních koncepcí s důrazem na evaluaci jejich věcného zaměření, finančního plnění a procesu jejich implementace.

Předmětem evaluace byly tyto dokumenty a oborové strategie:
- Strategie pro Brno
- Strategie bydlení města Brna
- Program rozvoje kultury města Brna
- Koncepce města Brna v oblasti tělovýchovy sportu na léta 2011-2016
- Koncepce zdraví (zahrnující Koncepci rodinné politiky, Koncepci zdravotnických služeb a Plán aktivního stárnutí)

Mezi hlavní metody řešení patřila kvantitativní a kvalitativní analýza dat a dokumentů, včetně realizace fokusních skupin a evaluačních rozhovorů. Evaluátor taktéž použil koncept teorie změny a zpracoval za každou hodnocenou oblast případovou studii.