„Evaluace procesu kontroly“ (součást rámcového projektu Evaluační aktivity ROP SZ 2011 – 2014)

 Název projektu/zakázky:
„Evaluace procesu kontroly“
(součást rámcového projektu Evaluační aktivity ROP SZ 2011 – 2014)
Zadavatel:
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Termín realizace:
září - prosinec 2014
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Předmětem evaluace procesu kontroly byly následující aktivity:
  1. Optimalizace procesu kontroly, včetně zmapování nadbytečných kroků prováděných v rámci celého procesu kontroly.
  2. Optimální rozložení prováděných aktivit v rámci kontroly mezi PM a FM, a to tak, aby byli oba manažeři rovnoměrně vytíženi
  3. Zhodnocení, zdali jsou pro provádění kontrol vhodné spíše pevné týmy, či je vhodnější forma otevřených týmů.
  4. Zhodnocení, zdali je vhodné, pro provádění efektivní kontroly, odborně specializovat daného PM/FM na konkrétní prioritní osu či oblast podpory.
  5. Zhodnocení, zdali je vhodné přiřazovat jednoho PM/FM k jednomu příjemci, popř. specializovat daného PM/FM na konkrétní typ příjemce.
  6. Porovnání výše uvedeného procesu/přístupu s ostatními regionálními operačními programy.